ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา

เลขที่ 90 ม.12

ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 064-1251160

rongberwittaya.school@gmail.com

เลขที่ 90 ม.12

ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00